Sunday, 30 January 2011

Burzum - Fallen
1. Fra Verdenstreet
2. Jeg faller
3. Valen
4. Vanvidd
5. Enhver til Sitt
6. Budstikken
7. Til Hel og tilbake igjen